Tiêm tinh chất làm đẹp

Liên hệ

- Tiêm HA - 1 tháng/lần

- Tiêm bọng mắt

- Sẹo lồi 3-5 lần cách 2-3 tháng

- Tiêm filter

- Tiêm môi chery khóe

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0911330033